Page images
PDF
EPUB

S Α Ρ Ρ Η ο

ΤΟ.

Ρ Η Α Ο Ν.

Vol. II.

B

(2)

S Α Ρ Ρ Η Ο

Ρ Η Α Ο Ν Ι.

[ocr errors]

5

CQUID, ut inspecta est studiosae littera

dextrae, Protinus est oculis cognita nostrą tuis ? An, nisi legisses auctoris nomina Sapphûs,

Hoc breve nescires unde movetur opus ? Forsitan et quare mea sint alterna requiras

Carmina, cum lyricis fim magis apta modis. Flendus amor meụs est; elegeïa flebile carmen;

Non facit ad lacrymas barbitos ulla meas. Uror, ut, indomitis ignem exercentibus Euris,

Fertilis accensis meflibus ardet ager, Arva Phaon celebrat diversa Typhoïdos Aetnae,

Me calor Aetnaeo non minor igne coquit. Nec mihi, dispositis quae jungam carmina nervis,

Proveniunt; vacuae carmina mentis opus,

[ocr errors]

S Α Ρ Ρ Η Ο

TO

Ρ Η Α Ο Ν.

SAY,

AY, lovely youth, that do'st my heart com

mand, Can Phaon's eyes forget his Sappho's hand ? Must then her name the wretched writer

prove, To thy remembrance lost, as to thy love? Ask not the cause that I new numbers chuse, 5 The Lute neglected, and the Lyric muse ; Love taught my tears in fadder notes to flow, And tun'd my heart to Elegies of woe. I burn, I burn, as when through ripen'd' corn By driving winds the spreading flames are born! Phaon to Ætna's scorching fields retires, While I consume with more than Ætna's fires ! No more my soul a charm in music finds ; Music has charms alone for peaceful minds.

II

1

Nec me Pyrrhiades Methymniadesve puellae, 15

Nec me Lesbiadum caetera turba juvant.
Vilis Anactorie, vilis mihi candida Cydno :
Non oculis

grata eft Atthis, ut ante, meis ; Atque aliae centum, quas non sine crimine amavi:

Improbe, multarum quod fuit, unus habes. 20
Est in te facies, sunt apti lufibus anni.

O facies oculis infidiofa meis!
Sume fidem et pharetram; fies manifestus Apollo:

Accedant capiti cornua ; Bacchus eris.
Et Phæbus Daphnen, et Gnofida Bacchus amavit;

Nec norat lyricos illa, vel illa modas. 30
At mihi Pegasides blandiffima carmina dictant;

Jam canitur toto nomen in orbe meum.
Nec plus Alcæus, consors patriaeque lyraeque,

Laudis habet, quamvis grandius ille fonet.
Şi mihi difficilis formam natura negavit ;

Ingenio formae damna rependo meae.

35

« EelmineJätka »