Page images
PDF
EPUB

Fruftra liquores quot chemica expedit
Fornax, et error fanguinis, et vigor
Innatus herbis te fatigant :

Serius aut citius fepulchro
Debemur omnes, vitaque deferet
Expulfa morbis corpus inhospitum,
Lentumque deflebunt nepotes
(Relliquias animae) cadaver.

Manes videbis tu quoque fabulas
Quos pauciores fecerit ars tua;
Suumque victorem viciffim
Subjiciet libitina victrix.

Decurrit illi vita beatior

Quicunque lucem non nimis anxius
Reddit moleftam, urgetque curas
Sponte fua fatis ingruentes;
Et quem dierum lene fluentium
Delectat ordo, vitaque mutuis
Felix amicis, gaudiifque
Innocuis bene temperata.

MACHINÆ

MACHINE GESTICULANTES,

ANGLICE

A PUPPET

A

[blocks in formation]

DMIRANDA cano levium fpectacula rerum, Exiguam gentem, et vacuum fine mente popellum; Quem, non furreptis cœli de fornice flammis, Innocua melior fabricaverat arte Prometheus. Compita qua rifu fervent, glomeratque tumultum Hiftrio, delectatque inhiantem fcommate turbam; Quotquot laetitiae ftudio aut novitate tenentur, Undique congreffi permiffa fedilia complent, Nec confufus honos; nummo fubfellia cedunt Diverfo, et varii ad pretium ftat copia fcamni. Tandem ubi fubtrahitur velamen, lumina paffim Anguftos penetrant aditus, qua plurima vifum Fila fecant, ne, cum vacuo datur ore feneftra, Pervia fraus pateat: mox ftiidula turba penates Ingreditur pictos, et moenia fquallido fuco. Hic humiles inter fcenas, anguftaque claustra, Quicquid agunt homines, concurfus, bella, triumphos, Ludit in exiguo plebecula parva theatro.

Sed præter reliquos incidit Homuncio rauca Voce ftrepens; major fubnectit fibula veftem, Et referunt vivos errantia lumina motus; In ventrem tumet immodicum; pone eminet ingens A tergo gibbus; Pygmæum territat agmen Major, et immanem miratur turba gigantein.

Hic magna fretus mole, imparibufque lacertis
Copfifus, gracili jactat convitia vulgo,

Et crebro folvit, lepidum caput, ora cáchinno.
Quanquam res agitur folenni feria pompa,
Spernit follicitum intractabilis ille tumultum,
Et rifu importunus adeft, atque omnia turbat.
Nec raro invadit molles, pictamque protervo
Ore petit nympham, invitoque dat ofcula ligno.
Sed comitum vulgus diverfis membra fatigant
Ludis, et vario lafcivit mobile faltu.

Saepe etiam gemmis rutila, et spectabilis auro,
Lignea gens prodit, nitidifque fuperbit in oftris.
Nam, quoties feftam celebrat fub imagine lucem,
Ordine compofito nympharum incedit honestum
Agmen, et exigui proceres, parvique quirites.
Pygmæos credas pofitis mitefcere bellis,
Jamque, infensa gruum temnentes prælia, tutos
Indulgere jocis, tenerifque vacare choreis.

Tales, cum medio labuntur fidera cœlo,
Parvi fubfiliunt lemures, populufque pufillus
Feftivos, rediens fua per veftigia, gyros
Ducit, et anguftum crebro pede pulfitat orbem.
Mane patent greffus; hic fuccos terra feraces
Concipit, in multam pubentia gramina furgunt
Luxuriem, tenerifque virefcit circulus herbis.

At non tranquillas nulla abdunt nubila luces,
Sæpe gravi furgunt bella, horrida bella tumultu.
Arma cient truculenta cohors, placidamque quietem
Dirumpunt pugnæ; ufque adeo infincera voluptas
Omnibus, et miftæ caftigant gaudia curæ.
Jam gladii, tubulique ingefto fulphure fœti

Proten

Protenfæque haftæ, fulgentiaque arma, minæque
Telorum ingentes fubeunt; dant clauftra fragorem
Horrendum, ruptæ ftridente bitumine chartæ
Confufos reddunt crepitus, et fibila miscent.
Sternitur omne folum pereuntibus; undique cæfæ
Apparent turmæ, civilis crimina belli.

Sed poftquam infanus pugnæ deferbuit æftus,
Exuerintque truces animos, jam marte fugato,
Diverfas repetunt artes, curafque priores.
Nec raro prifci heroes, quos pagina facra
Suggerit, atque olim peperit felicior ætas,
Hic parva redeunt fpecie. Cano ordine cernas
Antiquos prodire, agmen venerabile, patres.
Rugis fulcantur vultus, prolixaque barbæ
Canities mento pendet: fic tarda fenectus
Tithonum minuit, cum moles tota cicadam
Induit, in gracilem fenfim collecta figuram,
Nunc tamen unde genus ducat, quæ dextra latentes
Suppeditet vires, quem pofcat turba moventem,
Expediam. Truncos opifex et inutile lignum
Cogit in humanas species, et robore natam
Progeniem telo efformat, nexuque tenaci

Crura ligat pedibus, humerifque accommodat armos,
Et membris membra aptat, et artubus infuit artus.
Tunc habiles addit trochleas, quibus arte pufillum
Verfat onus, molique manu famulatus inerti
Sufficit occultos motus, vocemque miniftrat.
His structa auxiliis jam machina totą peritos
Oftendit fulcos, duri et veftigia ferri :
Hinc falit, atque agili fe fublevat incita motu,
Vocefque emittit tenues, et non fua verba.

[blocks in formation]

AD INSIGNISSIMUM VIRUM

D. TH O. BURNETTU M,

SACRE THEORIE TELLURIS AUCTOREM.

N

ON ufitatum carminis alitem,

Burnette, pofcis, non humiles modos : Vulgare plectrum, languidæque

Refpuis officium camœnae.

Tu mixta rerum femina confcius,
Molemque cernis diffociabilem,
Terramque concretam, et latentem
Oceanum gremio capaci:

Dum veritatem quærere pertinax
Ignota pandis, follicitus parum
Utcunque ftet commune vulgi
Arbitrium et popularis error.
Auditur ingens continuo fragor,
Illapfa tellus lubrica deferit
Fundamina, et compage fracta
Suppofitas gravis urget undas.
Impulfus erumpit medius liquor,
Terras aquarum effufa licentia
Claudit viciffim; has inter orbæ
Relliquiae fluitant prioris.
Nunc et reclufo carcere lucidam
Balena fpectat folis imaginem,
Stellafque miratur nutantes,

Et tremulæ fimulacra lunæ.
Quæ pompa vocum non imitabilis!
Qualis calefcit fpiritus ingenî!

Ut

« EelmineJätka »