Page images
PDF
EPUB

To keep, or continue. See to Continue (last.] Kéeping, Yn cadw, gan (dan) gadw. f In To keep, or hold, [a festival, &c.] Cadw, cyn- keeping of them, [i. e. the statutes, &c. of nal.

the Lord) there is great reward, O’u cadw y To keep back. See to Hold [keep] back. mae gwobr lawer, Salm xix. 11. To keep, or hang back, Sefyll (aros) yn ol. A keeping, s. Cadwraeth, ceid wadaeth, cadwad. To keep one's bed, Cadw'r gwely (ei wely, fem. A keeping down, Cyfarsangiad. ei gwely,) bod yn orweiddiog.

Keg, s. (a small barrel] Barilan, baril fechan. To keep close, [in several senses.] See under Kelp, s. (a sort of salt produced from calcined Close.

sea weed] Rhyw halen a gair o'r gwmmon To keep ucithin compass. See under Compass. neu wyg môr; lludw'r gwmmon o'r hwn y To keep one's countenance, Ymgadw rhag gwenu gwneir gwydr. (chwerthin, gwrido.)

Kémbo, s. (crooked or bent like the ears of a To keep company with. See to Associate one's pot] Dol-ystammog, dolennog, crwm fel dól

self (join as a companion) with, to Company (dolen.) & With one's arms u-kembo, A'i [associate) with, und to be much in Company ddwylo ym mhen ei glùn. with.

To ken, v. n. [know, or discern from others] To keep down, Cadw (dal) tanodd, cyfarsengi. Gwybod, ymwybod, adnabod (ym mysg neu

To keep in a place (as a ghost is superstiti- rhag eraill;) dëall. ously said to do] Cadw : trigo.

To ken, (see, or spy, at a distance.] See to To keep, or hold, [a court, &c.] Cynnal.

Espy, to Descry, &c. To keep an eye (guard) upon or over, Gwilied Ken, s. (view, or the distance within which one (gwiliaid, &c.) ar.

may see an object) Golwg, tremyn, tremynt; To keep fair with one. See under Fair.

hyd golwg. Within ken, o fewn (hyd) golTo keep fast by, Glynu wrth, aros gyd á, Ruth wy, oddi-fewn i olwg (i' hyd neu gyrraedd ii. 21. dilyn, Ruth ii. 23.

golwg.) To keep one's ground. See under G.

Kénnel, s. (a kind of gutter in the middle of a To keep house, [be a house-keeper, or support street so called) Canol-tfos heol (lle y rhêd y a family] Cynnal (cadw) tý.

brynti,) ffos y budreddi, budredd.ffos, canTo keep house or (be much) at home, Gwarch- awl. ad (aros) gartref, Tit. ii. 3. cadw ei dý. Kennel-coal, s. (a sort of stone coal so called] To keep in. See to Hold in, &c.-. Keep in Math ar lo caled, caled-lo, carreg-lo, glo bras

your reins, Deliwch (cedwch) eich ffrwyn yn ffaglog; glo canwyll. dynn.

Kennel, (a place wherein dogs are kept.] See To keep (abstain ; defend, deliver, hinder, &c.] Dog-kennel, under D. from. See to Abstain; to Deliver, to Hinder A kennel (á pack or cry] of hounds, Côr from, &c.

(cnud) o fy theiaid, helgor, y côr bytheiaid, To keep off, Cadw ymaith, cilgwthio, gwthio y côr hely,

(gyrru) ymaith. | Keep [stand] off, Sâf Kennel (hole] of a fox. See a fox's Earth or den, hwnt (ypa )

under Earth. To keep, or maintain, Cadw ; cynnal; porthi, Kept, purt. Cadwedig, a gadwyd, wedi ei gadw. meithrin, magu.

( I kept, Cedwais, myfi a gedwais. Not To keep open house, Cadw ostri.

kept, Anghadwedig. ni (a'r ni) chadwyd. To keep out of sight, Cadw allan (cilio) o olwg That may be kept, Cadwadwy.

neu o'r golwg, ymguddio, ymddirgelu, ym- Kérb-stone, s. the collar-stone of a well] Mwngadw dan gûdd neu gêl.

wgl-faen pydew. To keep promise or touch, Cadw ei (bod gystal Kérchief, s. (a linen-cloth worn on their heads â'i) air, cwblhau ei addewid.

by old women] Pen lliain, penguwch, cwrsi, To keep silence. See to Hold one's peace, un- moled. der H.

Hándkerchief, s. Neisiad (in Glamorganshire.) To keep [a thing in one's possession] stil, Kerf, s. (the slit made by the saw in sawing) f Glynu yn, 2 Cron. xxii. 9.

Trŵch llif, trúch. To keep in store, Cadw erbyn yr amser a ddel, Irish kerns, 8. (a sort of light-armed foot-solrhoi i gadw, 2 Pedr iii. 7.

diers among the Irish, &c.] Math ar filwyr To keep to one's self, Cadw iddo ei hun. s Keep traed neu beddyd arf-ysgawn yn yr Iwerddon

that thou hast unto thyself, Bydded i ti yr hyn (meddant;) gwibiaid, crwydraid. sydd gennyt, Gen. xxxiii. 9.

Kernel, s. sofa nut, &c.] Cnewyllyn (pl. cneTo keep touch. See to Keep promise, abore. wyll,) cnywyllyn (pl. cnywyll;) bywyn. To keep under, Cadw tanodd (tan llaw, tan Kernel, s. (a hard knob formed in meat; a

lywodraeth ;) ffrwyno ; meistroli; cospi, fleshy and porous substance in the body, so i Cor. ix. 97. cadw yo isel (yn isel-wedd, yn called.] See Gland. isel ei wedd.)

Kernel (of corn.) See Grain. To keep up. See to Bear or prop up, under B. To kérnel, o. n. (grow into kérnels] Cnewyllu, To keep watch and ward, (over) Gwilied, Luc gronynpu.

ii. 8. cadw gwiliadwriaeth, Neh, xij. 45. Kérnelly, or full of kernels, Cnewyllog. To keep within bounds. See under Bounds. Without (that bas no] kernels, Dignewyll. Keep, s. See Charge (custody, &c.) and Cus. To take out the kernels, Dignewyllio, dignetody (a keeping, &c.]

wyllu. Kéeper, s. C'eidwad (fem. ceidwades,) gwarch- Kernels behind (at the root of] the ears. See eidwad ; gwiliwr.

Botch about the ears, under B. The lord keeper, Y pensel, yr arglwydd Kérsey, s. [a coarse sort of cloth so called] bensel.

Máth ar fretkyn garw caerog, carsi.

[ocr errors]

ebill.)

Kestrel. See Kastrel.

A kicking, s. Troediad; sathriad: guingiad, Ketch, s. [a sort of small ship so called) Math gwing. ar long fechan, llongig, llongan, cwch. Kick-shaw, s. (in Cookery, some dainty dish so Kettle, s. Math ar grochan, callor. The disguised that it can scarcely be known) kettle calleth the pot black-arse, (Prov.] Y Dysglaid o ammheuthun-fwyd dieithredig. mae'r diawl yn ceryddu pechod.

I Kick-shaws, Amryw ddieithr-fwydydd hyA little kettle, Calloryn, peiryn, crochenyn. fryd-flas, amryw ammheuthunion. Kéttle drum, s. [a brasen drum resembling a Kid, s. Mynn, mynn gafr. ( A young kid,

kettle) Tabwrdd brês (ar wêdd callawr,) Myonyn (fem. mynnen neu mynnan.) callawr-ddrwm.

To kid, v. n. (bring forth, as a goat] Dyfod a Kéttle pins, or keils, s. Naw-pin (rhol-brennan) mynn, bwrw mynn; llydnu. chwarae, ceils ( sing. ceilsyn,) cils ( sing. cil. Kid., s. [of a kid] Mynn. Kid-skin, Croen syn.)

mynn. Kid-gloves, Menyg o groen myun. To play at kettle-pins, Chwarae naw-pin (bûl Kid-house, Mynndy, tỷ (cutt) myonod. a cheils,) taflu bwl-alai.

Kidder, 8. (of corn] Edwiccwr. Key, s. [of a lock] Allwydd, allwedd, agoriad, A kidding, s. Dyfodiad á mynn. egoriad.

Kiddle, or kiddel, s. [a wear to catch fish in) Key, s. (of a jack] Braich; allwydd.

Cored. Key, s. [in Music) Cywair, allwedd cerdd. On To kidnap, o. a. (steal children] Lladratta that key, Ar y cywair hwnnw.

plant. Key, 8. (of a Hurp, $c. i. e. that wherewith the Kidnapper, s. (stealer of children] Lleidr plant strings are screwed up) Cyweir-gorn, all- (gweision, dynion.) wedd.

Kidney, 8. Áren (pl. arennau) Iwlen, elwlen. Key, or kéy-stone, s. [the middle, or centre- Kidneys of wheat, Grawn gwenith, Diut. stone of an arch or vault] Carreg glo.

xxxji. 14. Kéyage, s. (money paid for lying, or for load. 9 Kidney, s. [disposition, cast, &c.] Tymmer,

ing and unloading, at a key] Toll (arian) athrylith, naws, rhyw, rhywogaetli; báth. porthfa.

They are men of the same kidney, Dynion o'r Key-bit, s. Pill (ebill) clo. (The hole in the un fath ydynt. key that receives the key-bit, Twll y pill (yr Kidney-bean, s. Ffäen (pl. ffa) ffrengig.

Kidney.wort, s. [in Botany] Dail y gron, y gron Key-clog, s. Cyff allwedd (allweddau.)

doddaid, bogail y forwyn. Kéy-hole, s. 'I wll clo. The key-hole, Twll y Kilderkin, s. (half a barrel, or two firkins] clo.

Hanner baril: barilan, vulgó cintyr. Kéy-keeper, or turn-key, Allwyddwr, allwydd. To kill, v. a. Lladd, llïasu, lië asu, di-eneidio,

awr (fem. allwyddores,) ceidwad yr all- dwyn bywyd, lladd celain, Hos. iv. 2. llofwyddan.

ruddiaw, difetha. Kéy-stone, s. [of an arch] Carreg glo.

To kill out-right, Lladd yn farw (yn gelain.) f Keys of a spinnet, &c. (the parts that are Kill, or kiln. See Kiln. struck by the fingers in playing] Ebillion, Killed, a. part. Lladdedig, a laddwyd, wedi ei allweddau.

ladd. By these three was the third part of Ashen-keys. See under A.

men killed, Gan y tri hyn y llâs (lla.idwyd) Kibe, s. la cbilblain, or a chap in the heels, traian y dynion, Dadg. ix. 18. Easy to be

caused by cold) Gibws, gibi, y gibi, terrig ar killed, Hyladd. Not easy to be killed, Ansodlau, melerth, meltyrch, yspelwi sodlau. hyladd. Kibed, (troubled with kibes, Jor that hath kibed Killer, s. Lladdwr, lladdydd, lleiddiad.

heels, a. Gibïog, melerthog, a'r gibi arno. A killer of his brother, Brawd-leiddial, ác. Kick, s. [a blow given with the foot] Troediad, See Fratricide. ergyd troed, ergyd â throed neu â'r sawdl; A killer of a man. See Homicide [a murderer.] gwing.

A killer of his father. See Parricide.
To kick, 7. a. (strike with the foot] Troedio, A killer of his muther. See Matricide.
taro â throed neu â'r sowdl.

A killer of his parents. See Parenticide.
To kick, or fling, (as a vicious horse] Gwingo, A killer of his king. See Regicide.
Deut. xxxii. 15. taflu, tỉn-daflu.

A killing, s. Lladdiad, llïasiad, &c. lladdfa, llëas. To kick (spurn) at, Gwingo wrth neu yn erbyn, Killing, or deadly. See Deadly, and Fatal sathru, 1 Sam. ij. 29.

[deadly, &c.] To kick against, Gwingo yn erbyn, Act. Kiln, s. Odyn. A brick-kiln, Odyn briddfeini.

A lime-kiln, Odyn galch. A kiln-beam, To kick and cuff, Troedio a dyrnodio, 1 ymladd March-bren (uulgò malchbren) odyn. A á thraed a dwylo, lladd gwaed â'i ddwylaw ac kiln-cloth, Carthen (brethyn) odyn ; carthen â'i draed.

rawn. A kiln-house, Odyn-dy. A kiln-pipe, To kick up one's heels, Disodli diwadnu, di- Piben (pibell) odyn. Kiln-spars, or kiln-ribs, droedio, dymchwelyd un, codi sodlau(gwadn- Llymwydd odyn.

Kin, or kindred. See Kindred, Cousin, &c. He kicked up his heels, or he kicked up (i. e. A-kin, or of kin [of the same blood or family! he died) Efe a fu farw, neu Efe a gollodd ei Cyd-waed, cytgar, cyttras, undras, cystlynol, sodlag.

cyd-genedl, o'r un gwaed, o'r un tý a thyKicked or kickt, a. 1'roediedig, sathredig. lwyth; yn perthyn (perthynu,) yn deiryd. Kicker, s. Troediwr, sathrwr: gwingwr.

He is not the most distantly a-kin [related] Kicking, a. (given to kicking) Gwingog. A to me, Nid ywe na thras na pherthyn (pherkicking horse, March (ceffyl) gwisgog. thynas) i mi; neu, Nid e'n perthyn i mi

ix. 5.

au) un.

ger, &c.

pen,

XXY. 28,

or newfed ach. He is no kim [not a kin] to See to Iuflame, [excite or kindle desire, ano me, Nid yw e'n perthyn i mi. We are not akin, Nid oes perthynas rhyngom. See Ali. To kindle, or take fire, Ennyn, ennynnu, cyned, in both its Acceptations. Near of kin, Agos o waed, yn perthyn yn agos, I To kíodle, [bring forth, as a nare, a rabbit]

&c. The king is near of kin to us, Câr Dyfod a rhai (dwyn allan rai) bychain. agos yw'r brenhin i ni, 2 Sam. xix. 42. The Kindled, a. Cyndeuedig, ennynnedig, a ennynman is near of kin unto us, one of our next wyd, wedi ei endyn. kinsmen, Agos i ni yw'r gwr hwnnw, o'n cy

4,8. Cynneuad, cynnëad, ennyniad ; fathrach ni y mae efe, Ruth ii. 20. One's ennynfa. near kin (that is near of kin to one] Ei gyf- Kindler, 8. Cyuneuwr, cyonëwr, ennynnwr, nesaf ei hun, Lef. xx. 19. cyfnesaf ei gnawd, ennynnydd. Lef. xviii. 6.

Kindly, ad. f To speak kindly to one, Dywedyd Next of kin, Cyfnesaf (pl. cyfneseifiaid.) Sti- (llefaru) wrth fodd calon un, Gen. xxxiv. 3.

fling is next kin (next of kin) to strangling, à l. 91. dywedyd yn deg wrth un, 2 Bren. Brawd yw mygu i dagu. The other is next kin to (very like) it, Y mae'r llall yn dra Kindly, a. (of the right kind or sort, Rhywthebyg iddo (i. e. nid oes nemmawr o wahan- iog, iown-ryw, o'r iawn ryw. (The kindly iaeth rhyngeldynt.)

[timely) fruits of the earth, Amserol ffrwythKind, or sex, Ystlen, rhyw, rhywogaeth, cen. au'r ddaear. edl-ryw.

Kindness, 8. (obliging behaviour, civil treatKind, s. [sort or species, nature] Rhyw, Lef. ment, goodness shewn one, &c.] Mwynder,

xi. 14. rhywogaeth, Gen. 1. 11. máth, cen- mwyneidd-dra, caredigrwydd, cyweithasedl; ( natur, Iago iii. 6. See what kind of rwydd, rhywiowgrwydd, rhywiogeiddrwydd, men they are, Gwelwch pa fath (pa ryw fath, rhadlonedd, cymmwynäsgarwch, daioni, pa fath ar) ddynion ydynt. It is a kind of hawddgarwch, lygaredd, carueiddwch; mysilent language, Máth ar (rhyw) iaith ddistaw nogi, mynogrwydd. vdyw. Instruments of every kind of service, Kindness, s. (a good office done one, &c.] CymLlestri pob math ar wasanaeth, 1 Cron. mwynas, cêd, twrn da. xxviii. 14. That we should be a kind of first- Kindred, s. [relation, or kin} Perthynas, carfruits of his creatures, Fel y byddem ryw ennydd, ystle, cystlwn,cystlyned,cystlynedd, faen-ffrwyth o'i greaduriaid ef, Iago i. 18. cenedl, tras, &c.-cyfathrach. Two kinds, Deu-ryw. Of olives there are two A degree of kindred, Grâdd carennydd, ach, tras. kinds, O'r olwydd (olewydd) y mae dwy gen- Of one kindred, Un-dras, cyttras, cyd-genedl, edi. [Sillers of all kind of wure, Gweith- cyd-ryw, cyd-waed, cyd-garennydd, o'r no wŷr pob peth gwerthadwy, Neh. xiii. 20. genedl, o'r un gwaed (tylwyth.) Trees of all kind of fruits, Prennan o bob Not allied by kindred, Didras. ffrwyth, Eccles. ii. 3. The multitude of all

Kindred, a. See Congenith (waed) da. kind of riches, Amldra pob golud, Ezec. xxvii. 12. Iti.e. the net] gathered of every kind, Hi a Kine, s. [cows) Gwartheg, Gen. xli. 2. Milchgasglodd o bob rhyw beth, Mat. xiii. 47. It kine, Gwartheg (da) blithion. is in his kind to-, Rhyw yw irido-,

King, s. Brenhin; unben, unbyn, teyrn, perOf what kind, O ba ryw (fath, &c.) You know yf, perydd, gwledig, rhwyf, rhwy; rhi, 'rhi. whut kind of man he is, Gwyddoch pa fath ar ydd, rhiawdr. Every man cannot come at (T pa ryw fath) ddyn ydyw efe. What kind the king, (Prov.] Nid yw'r byd i bawb. A of life do you lead ? Pa fath ar fuchedd a ar- king, or a beggar, Naill ai gwr, ai dim. See weiniwch?

Monarch, and a chief Governor under G. of this kind, Cyfryw, o'r fath (o'r rhywogaeth) To make (one) king, Urddo un yn frenbin, yma.

2 Cron. xx. 1. d king at arms, Brenhin (penof the sume kind, Un-rhyw, un-fath, o'r un naeth) yr arwyddfeirdd, pen-arwyddfardd, rhywogaeth, cydryw, gogydryw.

arch-arwyddfardd. See $'Garter (principal Of another [different] kind. Ste Heterogeneous. king at arms.] Of good kind, Rhywiog.

The king of good fellows, Brenhin cyfeddach. Of the true kind, lawn ryw,oʻriawn ryw,diledryw. The king's bench, (a court of judicature so cal

Another kind of, Amgen, annhebyg. He is led, where the king used formerly to sit in

another kind of man, Y mae ere yn angen gwr. person) Y llŷs bengadur. In a kind of, Mewn rhyw (math ar) 0. The king's evil, Clwy'r (clefyd y) brenhin, y

kind (by way) of banter, O wawd neu watwor. manwynnau, porchell iddw, 1 y clefri gwynn Out of kind. See Degenerate.

(quære.) To grow out of kind, Dirywio.

King's fisher, s. [a bird so called] Glâs y dor. Kind, a. (behaving with civility, or doing good lan.

offices to others] Mwyn, mwynaidd, mwyn- A king's house or palace, Brenhin-dy, breulinlan,caredig, cyweithias, rhywiog, rhywiogaidd, llys, llŷs (tý) y brenhin, prain, rhwyl; llys. glwys, rhadlawn, cymmwynasgar, da (i neu din. wrth,) 2 Cron. X.7. dajonus.

The king's son, Edling, edlin, tywysog, mab Kind of speech or discourse. See Courteous. y brenhin. Kind, or grateful. See Grateful.

King's spear, s. [in Botany] Gwayw'r brenhin. To kindle, v. a. (set on fire, light or make to The king's stone, s (a fish so called) Garwburn, ac.] Cynneu, cynnu, ennyynu, ennyn,

bysg, rhyw fôrbysg garw-groen. ynnyn, gwneuthur i beth lusgi, Job xli. 20. Kingdom, s. Teyrnas, brenbiniaeth, gwledych, To kindle some passion (i. e. anger, desire, &c.} I rhwyfaniadt.

In a

I To be in one's kingdom, (enjoy one's self] Bod ion,) byry, bïery. The ringtail-kite, Y bôd byw wrth ei fodd; cael ei wyon.

tinwynn, TA lark is better than a kite King-craft, e. [the art or science of governing) [Prov.] Gwell migwrn o wr nâ mynydd o

Celfyddyd llywodraethu; s teyrn-ystryw. wraig.
Kingly, or kivg-like, .. (royal; belonging, or A young kite, Cyw barcud.

suitable to a king) Brenhinol, brenhinaidd, Kit-keys. See Ashen-keys; and Catkins.
teyrnaidd; rhial; urddasol.

Kite's foot, s. (herb] Troed y barcut. Kingly, ad. (with the air or after the manker, Kítten, or kitling, 8. [a young cat] Cenau

of a king] Yn frenbinaidd, fel brenhin. (ceneu) cath, mab-cath, cáth fach. Kíogship, s. [the state, office, and dignity, of a | To kitten, v. n. [b.ing foith young cats] Dyfod [king ] Urddas brenhin,

à chathau (bâch,) bwrw cathau (bach.) Kinsfolk, s. [kindred, or relations] Ceraint, Kive, or kive-tub, s. [a mashing-tub, or brew

cerynt, carant, car-wyr, trasau, tylwyth; ing-vessel, so called) Cerwyn, [ Drink in cýd-geraint, cyd-tylwyth, cyd-garwyr, cyd- the kive, si. e. in a state of fermentation) Dïgenedl; cyfneseifiaid : cyfathrachwyr.

od yn yr il, diod newydd. Kinsman, s. (a male relation] Câr, car-wr, &c. 'To klick, v. n. [make a sharp noise, like that cyfnesat, Num. v. 8.

of the links of a chain beating together] A kinsman by marriage, Cyfathrachwr, Ruth Cleccian, cliccian. iii. 12.

To click up (snatch or catch up in haste] Cippio Kinsmen, s, Ceraint, &c.

i fynu yn ddisymmwth (yn gyflym.) ( Near kinsmen, Cyfneseifiaid (sing.cyfnesaf,) To knab, v. a. (take a short bite; also to bite ceraint agos, cenedl, Rhuf.ix. 3.

something brittle that makes a noise between Kinsmen by the father's side, Tadwys, ceraint o the teeth] Byrr-gnoi, cnoi ymaith yn tyrr, du'r tad, cenedl y tad.

cymmerve byir damınaid; cnoi peth crin-gras Kinsmen by the mother's side, Mammwys, cer- neu a grinello dan y dannedd. aint o du'r fam, cenedl y fam.

Knack, or kníck-kack, s. (a toy, or bauble that Having (that hath) many kinsmen, Tylwythog, discovers skill in the contrivance and make trasol, trasog, aml ei geraint, &c.

of it] Tegan, manyl-waith (cywrein-waith, Kinswoman, s. (a female relation] Cares (pl. teganaidd, tegan-waith.

caresau. 'I À near kinswoman, Cyfnesaf, Knack, s. (a particular turn for, or skill in, a Lef. xviii. 12. A kinswoman by marriage, Cyf. thing) Aihrylith, dawn, medr, cyfarwyddyd athrach-wraig.

ar beth. A trade is poor and destitute without Kíntal, s. (a hundred pound weight] Can-pwys. the knack of it, Gweddw crefft heb ei dawn. Kirk, or church, 6. Eglwys. The kirk of Scot- f He hath the knuck of it, Efe a wyr (a fedr) land, Eglwys yr Alban.

y tro arno. Kirtle, s. (a sort of jacket, or upper garment,

To have a knack at a thing, Medru (bod yn hyused in days of yore] Math ar hugan a wisg- fedr, gwybod y tro) ar beth. See A Dab

at a thing. Kiss, s. Cusan.

To knack, v. n. [make a noise like that of a To kiss one, Cnsanu (rhoi cusan i, myned fin- stick when breaking] Crâs-dorri, crâs-leisio

fin ag) un. To kiss one another, or each other, wrth dorri, torii gnac, fcneccu; grillian, Ymgusanu, Salm lxxxv. 10. To kiss often, cleccian, crinella. See to Crack ; and to diinial, ymfinial.

Crush. Kisser, s. Casanwr, casanydd.

To knack with one's fingers, Peri i'w fysedd Kissing, or given to kissing, a. Cusangar, cus. grinellu.

anog; casanllyd, mawr am gusanu, aml ei A knacking. See a Cracking, and a Crackling. gusanau.

Knäcker, s. Crinellwr, crinellydd. I grilliedA kissing, s. Casaniad. Kissing goes by farour ydd, clecciedydd.

(Prov.] Nid yw'r byd ond i rai ; neu, Nid Knag, kyot, or knur, s. [in wood, &c.] ('wgn; yw'r byd i bawb.

oddf (dim. oddiyn:) cwlm, cwlwmp, clwm: Kissing-crust, s. (the suft or half-formed crust osgl. The knag of a deer's horns, Osglau

of bread, where one loaf touches another in (blaen) cyrn hýdd. the oven) Lleith-grwst, go-grwst, bywyd- Knaggy, a. Cygnog; oddfog; clymmog: osglog. grwst, llaithdonn.

Knap,s. (a swelling protuberance in the ground, Kit, s. (a sort of milk-pail] Cunnos, cynnog, a tump, the top of a bill, &c.] Crûg, twmpath,

math ar baeol neu gunnach, llestr godro ar cnap, pen-crúg, pen bryn, crib (trum) nynwedd buddai.

ydd, twyn, tarren; cnoccell. Kit, s. (a small tidille) Crythyn, crwth bychan ; To knap, or knap of, o. a. (break, or bite, short] math ar lut fechan.

Torri (cnoi) ymaith yn fyrr; torri ymaith, Kitchen, 8. Cegin.

To knap (break) asunder, Torri yn ddau neu'n A kitchen-maid, or kitchen-wench, s. Gwein- ddarnau ; torri.

yddes (morwyn) y gegin, gweinyddes còg To knap, v. a. (strike so as to make a noise like (coges,) morwyn dan y côg (y goges.)

that of breaking) Crás-daro, cnap-daro, Kitchen-fúrniture, s. Dodrefn cegin (y gegin.) cnappio, coappo. Kitchen-garden, s. Gardd cegin, gardd y geyin; 1 To knap, or kuack, Torri gnap, torri yn fyrgardd fresych.

gras, crâs dorri, &c. Kitchen-stuff, s. Saim, iraid.

To knaple, or knapple, v. n. (break off with a Kitchen-work, s. Cegin-waith, gwaith cegin, short sharp noise) Torri ymaith yn grâs-fyrr, Kite, s. Cùd, barcud, eût, barcut, barcuttan, torri (cnoi) ymaith.

bôd, boda (in Caermarthenshire,) bery (pl. | Knappy, a. (full of knaps] Cnappog, twmpathberyon, berywon, beryfon, birion, and bur- og; tarrennog, &c.

id gynt.

Knapsack, s. [that a soldier carries at his back] | Knife-maker, also a kvífe-seller, s. Cyllellwr,

Cùd daupennog (cód) milwr, ysgreppan, cyllellydd. côd bwyd.

Knight, s. [a title of honour conferred by the Knapweed, s. [in Botany] Y bengaled.

king) Marchog, rbeidyr. q A knight's lady, Knare. See Knag.

Marchoges, gwraig marchog. Knave, s. [a sly and dishonest fellow] Dyn cyf. Knight-banneret. See Banneret.

rwys-ddrwg anonest, dihiryn, dihirwr, dihir- Kvight of the Bath. See under Bath. was, diffeithwr, twyllwr, &c. vulgò cnâf (dim. Knight-errant, s. (that wanders about in quest cnetyn.) | Knaves well met, Dihir a diffaith ; of adventures] Marchog crwydr (treigl.) neu, Drwg an drwg arall. The knave at cards, The knight-errant, or the wandering knight,

Carden (cerdyn) y milwr neu'r marchog. Y marchog crwydrad (lledrithog.) A base knave, Črogyn o ddyn.

Knight of the garter. See under Garter. A crafty knave, Gwill, gwilliad, hoccedydd, Knight-marshal, s. (an officer of special authoridyn dichellgar cyfrwys-ddrwg.

ty in the king's palace, who hears and deterA saucy knave, I 'Difriyn.

mines all pleas of the Crown, and takes cogKnávery, s. Anonestrwydd, dihirwch, diffeith- nizance of the faults committed within the der.

verge of the court) Marchog neu swyddog a Knávish, 1. Dihir, anonest, Sic.

wrendy ddadleuon ac a ddospartha gynnbenKnávishly, ad. Yn anonest.

au y Goron, gan holi a barna pob trosedd a Knávishness. See Knavery, and Baseness bai a wneir o fewn llŷs y brenhin a'i amgylch[knavishness.)

edd. To knead, v. a. (work meal into dough] Tylino. Knight of the post, [a fellow that, for hire, will

maeddu (baeddu, gweithio) toes neu'r cyff- swear any thing] Crogyn o ddyn (dihiryn) a elyb.

dyngo anudon er gwobr; anndonwr. To knead together, Cydtylino, cydfaeddu, ty- Knight of the shire, Marchog y sir. lino ynghyd; cymmysgu.

To (make a) knight, o. a. Urddo yn farchog. Kneaded, a. part. Tylinedig, a dylinwyd, wedi Knight's-fee, s. (such a tract of land as is suffiei dylino.

cient to maintain a knight, which in Henry A kneading, s. Tyliniad.

the 3rd's time was computed to be 200 acres, A knéading-trough, s. Cafn (llestr) tylino, noe value 15 £.] Tyddyn (maenor, maenol) bobi, noe.

marchog. Knee, s. Glîn, pen-lin, pen glîn, pen y lîn (y Knighted, a. part. Urddedig (a urddwyd, wedi

glin.) | Knee by (loj knee, Lin-lin. On my ei urddo) yn farchog. bended knees, Ar dál fy nglinian (fy neu.lin.) Knight-hood, s. (the rank or dignity of a

On one's knees, Ar ei ddeu-lin (ei liniau.) knight] Gradd (urddas) marchog, marchog One whose knees bow inward, Glin-gul, glin.gy

iaeth, rheidyriaeth. fyng, gar-gul, gar-gam.

Knightly, a. [of, or belonging to, a knight] The knee of a plant, Cymmal (cwgn, cwlwm, Marchogawl. glîn) corsen yd neu belydr llysienyn.

Knight-service, s. (a sort of tenure, whereby a To beat with the knee, Glinio.

person is in duty bound to attend the king in To fall on or upon one's knees, Syrthio (cwympo) his wais, on account of the fief he holds of ar ei linjau neu ei ddeu-lin, penlinio.

him] Math ar ddaliad tir (maenol,) yr hwn a Knée-deep, a. (up to the knees) Hyd (hyd at) lwyma y deiliad i gynnorthwyo'r brenhin,

y penliniau neu ben y gliniau, hyd y (c'uwch tan ba un y deil, yn ei ryfeloedd, ac i fyned a'r) gliniau.

i'r maes yn (wrth) ei osgordd ef, pa bryd Knée-holm, orknee-holly, s. [in Botany] Celyn bynnag y gelwir ef i hyvny : gwasanaeth Mair.

milûraidd, câd-wasanaetň. Knee. pan, s. Padell (padellig) pen-lin, padell | Knit, or clung together, [as bees! Clymmedig, pen y glin.

wedi clymmu. The bees are knit, Y mae'r Knée-strings, s. Gardasau, gardysau, llinynion gwenyn wedi clymmu. (llinynnau) pen-lîn.

Kvit, a. (united) Clymmedig, wedi clymmu Knees (knee-timber] of a ship, Ais llong. (ymglymmu.) The broken bone wus knit Kneed, a. [having knees or joints] Gliniog ; again, Yr asgwrn a dorrasid a glymmasai clymmog, cymmalog.

drachefn. To kneel, v. n. [down] Penlinio, gostwng To knit, v. a. (tie, or make a knot] Clymmu,

(syrtbio, myned) ar liniau neu ar y ddeu- cylymmu, rhoi clwm ar, rhwymo, Act. lin.

xix. 11. Kneeling, part. Yn penlinio, gan (dan) benlin- To knit, t. a. [unite, join, &c.] Uno, assio,

io, yo gostwng (gan ostwng) ar ei liniau, &c. iassn, cyssylltu, &c.-clymmu, achlymmu. TÀU kneeling (on their knees) A phawb ar To knit one's brou, (the brows] Crychu ei dal(yn gostwng ar) eu gliniau.

cen, cuchio, talgrychu. Knell, 8. (the mournful ringing of a bell on the To knit stockings, Gwan hosanau. death of a person] Clul, cnul, cnill.

To knit, or cluster, o. n. (as bees] Clymmu, ymKnew. See to Know.

glymmu. Knick or a knícking, $ [of the fingers or nails] To knit, v. n. (as apples, &c.] Rhithio, ymrith. Crinelliad, clec, cnippws, cnoccell.

io, ymffurfio, ymlunio. The blossoms fall, and Knick of the teeth, Kliic (rhingc, clec, grill) the fruit begins to knit, Y mae'r blodau yn dannedd. See a' Chattering.

syrthio, a'r

aeron yn dechren ymrithio. They Knick knack. See under Knack.

are knit [i. e. the apples, &c.] Y maent wedi Knite, s. Cyllell ; twcca. 1 A little knise, ymrithio. Cyllellan.

To knit (one's self] to, unto, or with, Ymgys

« EelmineJätka »