Page images
PDF
EPUB

XX. 11.

sylltu (ymglymmı, &c.) wrth neu à, ymuno | Knocked, a. part. Tarawedig, a darawyd, wedi (ymwasgu) á.

ei daraw. To knit together, Cyd-glymnu, cyssylltu (yng. Knócker, s. Taraw-wr, tarawydd, curwr, pwy

hyd,) cyd-gyssylltu, cyfrwymo, cydweu, wr, &c. f The knocker (clapper] of a door, cymmblethu.

Ystwffwl, morthwyl drws. Knit, 4. part. [tied; joined, &c.] Clymmedig, A knocking, s. Tarawiad, curiad, cnocciad,

" , a glymmwyd, wedi ei glymma; cyssylltedig. pwyad, duliad. Knit together, Cyd-glymmedig, cyd-gyssyllted- A knocking together. See Collision.

ig, a gyd-gyssylltwyd, wedi eu cydgyssylltu, Knoll, s. (a little hill, &c.] Bryncyn, cnap, Col. ii. 2.--cymmhlethediy, 1 cyttún, Barn. cnoccell, crúg, pen crûg, &c. See Knap.

To knoll, or knoll a bell, Fring a bell for a fuKnit, a. part. (as a stocking] Gwëedig, a weu. neral] Canu cnul(cnill,) cnulio clôch : ( canu wyd, wedi ei gwau (gweu.)

clôch. Knit, a. part. (as the fruit of trees] Rhithiedig, Knop, or knob, s. (any tufty top] Cnap (pl. wedi rhithio (ymrithio.)

cnappiau,) Ecs. xxv. 33, 34. &c.- siob, siobyn. To be knit to, unto, or with, Ymglymmu (bod Gold knob or knap, s. [a flower so called) Y

ynglyn) wrth, 1 Sam. xviii. 1. bod yn un à, beneuraid. 1 Cron. xii. 7.

Knot, s. (that is knit or tied) Clwm, cwlwm, That may (easy to] be knit, Hyglwm, hyrwym, cwlm; byddag: { rhwym. A bow knot, clymmadwy, rhwymadwy.

Clwm dolen. A hard knot, Clwm tan.glwm, To krit, (collect his strength, as a horse does] llwm-glwm, llingwm, clwm llinglwm. Ymgyfnerthu ; ymwneuthur, Fennynnu, ym- Gordian (an indissoluble) knot, Clwm annatenyn, ymgynnu.

tod, dyrysglwm. Knit, s. (the texture or meshing of a stocking] A running knot or noose, Byddag. Gwëad.

A knot, or cockade. See Cockade. Knitter, s, Clymmwr, clymmydd, &c.-gwëad. Knot, or top-knot, s. [a woman's ornament so

ur (fem. gwëadures) hosanau, gwëwr (fem. called) Pen-clwm, pleth-glwm, pleth-rosyn, gwe-wraig) hosanau, gwehydd (gwehyddes) coryn-bleth ; siobyn. hosanau.

A lóve-knot, or a true-love-knot, Clwm cariad A knitting, s. Cylymmiad, clymmiad, rhwym. cywir.

iad, &c.—gwëad hosanau. Mind your own Knot, s. [a hard part of wood, &c. so called] knitting (your own business] Edrychwch ar Clwm, cwlwm, cwlm; s cnap (pl. cnappian,)

neu at (gofalwch am) eich gorchwyl eich hun. Doeth. xiii. 13. A knitting together, Cyd-glymmiad, cyd-gys. Knot, or joint, s. (of an herb] Cymmal, cwgn ; sylltiad.

glin. See Joint in stalks, under J. A knitting-needle, or knitting-pin, Gwaell Knot, or bed, s. [a figure in a garden, so called)

(gwabell)bosanau. Knitting-needles, Gweill. Gwely, tulgo cnot (dim. cnottyn:) gwely o ion (gweill, gweyll, gwehyll) hosanau.

lysiau neu tiodau wedi eu plannu yn amryKníttle, s. (the running strings of a purse) Jun (mewn amryw luniau ) Llinyn pwrs neu'r cyffelyb.

A knot, s. [in knitting] Magl. Knives, s. Cyllyll, cylleill.

A knot, or difficulty, s. Anhawsder, anhawsdra, Knob. See Boss (in its several Acceptations,) peth rhwystrus (afrwydd, anhawdd ei ddat

Bump (a swelling, &c.] and Bunch [a swell- tod.) ( To seek a knot in a bulrush [i. e. a ing, &c.]

difficulty where none is to be found) Ceisio To kuob. See to Boss, and to Bunch out.

anbawsder lle ni's ceffir; neu, O hawdd ceisKnóbbed, or knobby, a. Cnappog, cnycciog, io anhawdd. oddfog.

A knot of rogues or a pack of knates, Cnûd Knóbbiness, &. Cnappogrwydd, oddfogrwydd. (cwlwm, clwm, crug) o ddihirwyr. There is Knock. See Blow, in its several Acceptations. à knot of them, Y mae clwm ( bagad) o honynt. To knock, 1. a. (strike with any thing) Taraw, Knot, or bud. See Bud.

taro, curo, cnoccio, pwyo, dulio, ffusto, cobio, Knot, or cluster. See Cluster. ffattio, baeddu, esguraw; cnithio. He stands Knot grass, or blood-wort, s. [in Botany] Canat the door and knocks, Y mae efe yn sefyll clwm, y glymmog, y ganhewin, y waedlys, wrth y drws ac yn curo (yn cnoccio.) Who berwr yr iair. knocks (at) the door ? Pwy sy'n curo'r (cnoc- To knot, v. a. [tie in, or make into, a knot) cio'r) drws neu wrth y drws ?

Clymmn, cylymmu, lladd cwlwm, clymmu yn To knock down, Taro (bwrw, caro, ffusto) i gwlm (yn gwlwm ;) byddaglu. lawr.

To knot a wrist-band, &c. [decorate with knots) To knock together. Sce to Beat together. Gweithio clymmau (gwneuthur clym-waith) To knock on the head, [kill or destroy by a ar hyd peth, harddu neu addurno á chlym

blow] Taro (un) yn ei ben; lladd ar un er- waith (à man-glymmau; man-glymmu.) gyd (ar unwaith.)

To knot, v. n. [run, or form itself, into a knot] To knock one's head against a post, Pwyo ei Rhedeg (myned) yn gwlwm neu yn grychben wrth y pentan.

glwm, crych-glymma. To knock under, (submit, or own one's self to I To knot, [band, &c.] See to Band, [unite in

be in an error Ymostwng, ymddarostwng; a band,] to Bandy together; und to Cluster addef (cyfaddef) ei gamsyniad neu gamgym- together. meriad ; rhoddi i fynu ei ddadi.

To knot, or bud. See to Bud, and to Burgeon. To knock up, [give the finishing stroke, or To knot, or entangle, [as hair] Dyrysu, ymddyconp de grace, to, &c.) Gorphen, cwblháu, rysu, dyrys-glymmu, dyrys-blethi, myned yn rhoi ergyd marwol i, lladd, difetha.

un-bleth.

[ocr errors]

Knótted, a. part. Clymmedig, wedi ei glymmn: gyd â, &c. He knew her again no more, clymiog.

Ni bu iddo ef a wnaeth á hi mwy, Gen. Knőtted-work, or knot-work, Clym-waith, Xxxviii. 96. cwlm-waith.

To let one lenonc. See to Apprize one of a thing, Knotted, or entangled, a. [as hair) Wedi myned to Acquaint one (make one acquainted) with,

yor an geden (yn un-dwf, yn gyttwi, yn un. to Certify, and to Inform one of a thing. bletlı ; dyrysedig, &c.

Knowable, a. (that may be known] Gwybodad Withont knots, Di-glymman, di-glwm, ang. wy, a ellir ei wybod.

hłymmog, heb głymmau arno neu ynddo: Knower, s. Gwybedydd, gwybyddiad: adnarhwydd; llathraidd.

byddwr. Knóttiness, s. [the quality of being knotty) Knowing, a. part. Gwybodus, yn gwybod, yn Chymniogrwydd, &c.

medru. I Knottiness, or dificulty. See Difficulty, and Not knowing. See Ignorant. Intricacy.

A thing worth knowing, Peth a dâl ei wybod. Knótty, a. (full of knots) Clymmog, cylymmog; A not knowing: See Ignorance.

cygnog, cymmalog, I gliniog (fel pelydr llys. Knowingly, ad. Yn wybodus ; yn fedrus, yo iau ;) rhwystrus gan glymmau: dyrys, as- hyfedr, yn gyfarwydd, drwy wybod, nid heb tras, afrwydd, caled, &c. See Difficnlt, and wybod ; o'r gwaith goddeu. Intricate.) í The knotty points of the'lau, Knowledge, s. [opposed to ignorance} GwybodCynghawawg cyfraith,

aeth, gwybod ; dyall. To know, o. n. (not to be ignorant. perceive Knowledge, 8. (skill, &c.] Cyfarwyddyd, niedr.

with certainty, understand, &c.] Gwybod, Knowledge, or learning. See Erudition. ymwybod, dyall, dëall. I know what to do, Knowledge of, or acquaintance with, AdnabyddMi a wo beth a wnaf. What to do I know iaeth, 2 Pedr ii. 20. gwybodaeth, Col. i. 9. no', Beth i'w wneuthur ni's gwn (ni wn.) gwybodaeth am, Ecclus. xix. 20. cydnabyddGod knorreth, Duw a ŵyr,” Cor. xii. 2. iaeth á. Through the knowledge of God, knoweth on which side luis bread is buttered, Trwy adnabod Duw, 2 Pedr i. 2. Self-know(Prov.] Ef a wyr y gath pa farfa lgf. | The ledge, Hunan-adnabyddiaeth. To come to the dead know not any thing. Nid oes dim gwy. knowldge of one's self, Dyfod i'w adnabod ei bodaeth gan y meirw, Eccles. ix. 5. Know hun, 2 Mac. ix. 11. of a surety, [for certain, or for a certainty) Not to my kno:cledge, Nid trwy fy ngwybodGan wybod gwybydd, Gen. xv. 13. a Jos. aeth i (trwy wybod i mi;) na ddo er dim a xxiii. 13. Who knoweth not such things as

wni. these? Pwy ni wyr y fath bethau a hyn? Without knorrledge, | Yn amnoeth, Job xxxiv. Job xii. 3.

31. heb wybodaeth, di-wybodaeth, di-wybod. To know, v. n. [be acquainted with) Adnabod. Without one's knowledge or pririty, Heb wy.

I know him rery well, Mi a'i badwaen ef o'r bod (yn ddi-arwybod neu yn anhyspys) i an. goren (yn dda ddigon.) I knew such a man, Without the knowledge of the congregation, Mi a adwaenwn y cyfryw ddyn, 2 Cor. xii. 3. Allan o olwg y gynnulleidfa, Num. xv. 24. He that knoweth all things knov:eth her, [i. e. Knowledge, or cognisance. See Cognisance. Wisdooi) Yr hwn a wyr bob peth a'i hedwyn Certain knowledge (of a matter) Adrybedd. hi, Buruch iii. 3. I know the forwardness of Knowledge of (in) the law. See Jurisprudence. your mind, Mi a adwaen barodrwydd eich To have knowledge, God i (gan) un wyhodaeth, meddwl chwi, 2 Cor. ix. 2. Be thou diligent gwybod, Salm xiv. 4. bod yn gwybod. to know the state of thy flocks, Edrych yn dd:- To have knowledge of, Adnabod, bod i un wye fal ar dy anifeiliaid, Diar. xxvii. 93. le bodaeth am. that knezo [kyoweth] the knowledge of the To have knowledge of or (skill] in, Medru (bod most High, Gwybedydd gwybodaeth y Gor- yn medru) oddi wrth beth, i Bren. ix. 27. uchaf, Nuin. xxiv. 16.

bod yn gyfarwydd (yn hyfedr) ar, 2 Cron. Not to know, Bod beb wybod.

viii. 18. Not to know

or be acquainted with, Bod heb ad. Having [that hath] knowledge, Ag iddo (a chan. nabod. I know him not, though I met him in ddo, y mae iddo neu ganddo) wybodaeth neu my dish, Nid adwaen i mo hono o holl ddyn. fedr. f A man of understanding and knowion y byd. No man alire knows (one knoweth ledge, Gwr pwyllog synhwyrol, Diar. xxvii. 2. not) where to hare him, Nid oes dyn a wyr Haring [that hath] no knokledge, Ni (a'r ni) pa le i'w geisio ; neu, 1 Y mae efe yn fwy wyr; ni (a'r ni) fedr; a'r nid oes iddo (ganansetydlog nå cheiliog y gwynt.

ddo) wybodaeth neu fedr. To know show] to do a thing, Medru, Phil. iv. Having a little knowledge, Lled-wybodns, go12. medryd.

wybodus; lled-fedrus. To know one from another. See to Distingnishi, To come to one's knowledge, or to the knowledge in its former Acceptation.

of one, Dyfod o beth i wybodaeth un, dyfod To come to know, Dyfod i wybod, cael clywed, o on i wybod peth, Lef. iv. 23. [ I nust

a gwybod, cael liyspysrwydd o, dyfod i wys have a care it come not to my father's knowbodaetho.

ledge, Rhaid i mi edrych na's gwypo (na's To know before hand, Rhag-wybod, gwybod ym clywo) fy nhad hyn; neu, Rhaid i mi edrych mlaen llaw neu o'r blaen.

(ochelyd, ofala) na ddéi hyn i glustiau fy To know by enquiry, Cael, cael allan, olrbain, phad.

&c. To know (find out] by enquiry where one To come to the knowledge of a thing. See to come resides or is conversunt, Cael cyfod un, cael to Know, above. cyfod ar un.

To take knowledge of, Adnabod, Ruth ii. 19. To know carnally, Adnabod, Gen. iv. 1. gorwedd cymmcryd cydnabod ar, Ruth ii. 10. cyd

nabod, Salm cxliv. 3. gwybod, Esay lviii. 3. To make [publicly] kroun, See to Blaze abroad, 1 mynnu gwybod, 1 Sam. xxiii. 23.

and to Divulge. In knowledge, Mewn gwybodaeth. There is To make one's self known, Ymenwogi : ymhys

a man whose labour is in wisdom, and in know- pysu (i,) Num. xii. 6. gwneuthur ci hun yn ledge, and in equity, Y mae dyn yr hwn y lyspys (i,) Ezec. xx. 5. I peri ei adnabod, mae ei lafur yn bwyllog, yn synhwyrol, ac yn Ezec. xxxviii. 23.-- ymgydnabod â, Gen. alv. uniawn, Eccles. ii. 21.

1. bod yn gydnabyddus i, Rulh iii. 3. Knowledge before hand, Rhagwybodaeth. See Openly (publicly, &c.] known, Hyspys i bawb, Fore knowledge.

'cyhoedd, I wedi myned ar gyrn a phibau. Known, Gwybodedig, a wyddys, a wys, gwy. Well known, Honnaid, hynod, byspys, a wys

bodol, hyspys, 1 Sam. vi. 3. 1 hynod, Salm (wyddys) yn dda: enwog. lxxvi. 1.-aduabodedig, adnabyddus, 2 Cor. Not known, Ni (a'r ni) wyddys: anhyspys, anvi. 9. ac lo. xviii. 15.-dïargel. And the honnaid, anghyhoedd; anadnabyddus, &c. thing was known to Mordecai, A'r peth a wy- | Thy foot-steps are not known, Nid adwaenir bu Mordecai, Esth. ii. 22. To seek to be known, dy ol, Salm lxxvii. 19. Ceisio bod yn gyhoedd, lo. vii. 4. It is not To knúbble. See to Buffet. known, Ni wys (wyddys.) Be it known, Knuckle, 8. (any joint of a finger that sticks Gwyper, gwybydder, bid (bydded) hyspys out when the hand is shut, &c.] Cwgn, cucneu hyspysol. Known for a rogue, Y gwŷs cyn, cynimal, hwrrwg cymmal; migwrn; penmai anonest (mai dihir, mai dihiryn) ydyw, cnaw asgwrn; cogwrn. I knuckle of neu, Dihiryn cyhoedd (fel y gwyr pawb; neu, real, Coesgyn o gig llo. Dihiryn a phawb yn ei adnabod. It is a known To knuckle down, (put the knuckles close to the saying, Gair cytfredin (rhugl) ydyw; neu, ground) Rhoi (gosod) y cymmalau ar neu Dihareb-air ydyw.

with lawr: 9 Met. ymostwng hyd lawr, ymTo be known abroad, Bod yn gyhoedd (yn rhugl, ddarostwng, ymroi, &c.

yn hyspys i bawb,) bod o'r gair allan, bod Knuckle or joint, s. (in the stalks of herbs] wedi myned ar lêd.

Cymmal, cwgn; glin. To be come [come to be) known, Myned yn gy- Knuckled, a. (that hath knuckles) Cygnos,

hoedd (yn hyspys, yn wybodol,) dyfod i wy- cymmalog, ag iddo (a chanddo) gygnau neu bodaeth, cael o beth ei wybod: myned yn gymmalau, &c. adnabyddus. It is become known all the Knúrled, a. Clymmog: cnappog. world over, Efe a aeth (mae e wedi myned) Knúrry, or full of knurs, Clymmog, &c. ar gyrn a pbibau.

Kúrnock, s. (a kind of measure of capacity, so The like was never known, Ni chlybuwyd called] Crynog. See Coom.

(wybuwyd) erioed mo'r cyffelyb neu mo'r fath beth.

L.

La! interj. (see! &c.] Wele! O f'arglwydd! Labóriousness, . Llafurusrwydd, poenusO Fair! O t'anrhaith!

rwydd, &c. Lábel, s. (a slip of parchment, &c. hanging on Labour, s. (pains, toil, work, &c.) Llafur,

a deed or uriting, a narrow slip of paper, 1 Cor. xv. 58. poen, Salm xc. 10. Mafur&c. affixed to a bottle, &c.] Yr hyn a roir yn boen, gwaith, Job xxx. 16. llafur-waith, nibyn wrth beth arall, dibynnydd, llabed, gorchwyl, Salm civ. 13. gorchwyl-waith, llafn (tafod) a fo'n nibyn wrth gostrel neu 'r anghen-waith, trîn, três, ystres, trafferth, cyffelyb, carrai ddibyn.

trafael, 2 Esdr. x. 14. trafod; I blinder, Labial, a. (applied to letters, expressed by the Salm cvii. 12. cysteg. Thou shalt eat [en

lips) Gwefusol, gwëusawl. | Labiuls [i. e. joy] the labour of thine hands, Mwynhéi laletters expressed by the lips) Gwefusolion. tur dy ddwylaw, Sulm cxxviii. 2. In a'l Lábiated, a. [having lips] Gwefusog, ag iddo (a labour there is profit, Ym mhob llafur y mae chanddo) wefusau.

elw, Diar. xiv. 23. The labour of the righteLáboratory, s. [a work-shop or working-place, ous tendeth to life, Gwaith y cyfiawn a dynn

especially that of a Chemist] Gweith-dý, at fywyd, Diar. X. 16. All things are full gweithfa, llafurfa.

of labour, Pob peth sydd yn llawn blinder, Laborious, a. (pains-taking, or that taketh Ecclus. i 8. I My brother and companion in

much pains) Llafurus, llafurgar, poen-fawr, labour, Fy mrawd a'm cyd-weithiwr, Phil. poenus, trafferthus, a gymmero boen (fawr- ii. 25. The potter--fashioneth every ressel boen,) yn cymmeryd poen (mawr-boen,) ys- with much labour for our serrice, Y crochentig, diwyd, diflin.

ydd-a lunia yn boenus bob llestr i'n guasLabórious, a. [painful, toilsome) Poenus, Ec- anaeth ni, Diar. xv. 7. Thou didst send

clus. vii. 15. poen-fawr, llafurus, gorchestol, them from heaven bread prepared without their ealed, blin, trafaelus, yn gofyn poen a llafur, labour, Ti a ddanfonaist iddynt liwy fara a wnaed trwy boen a llafur.

parod o'r nefoedd yn ddi-boen, Doeth. svi. Labóriously, ad. Trwy boen (ddygn-boen, fawr. 20. The finding out of parables is a weari

boen, llafur, boen a llafur,) yn llafurus, yn some labour to the mind, Meddylfryd poenns boenas, yn ddiflin.

yw cael allan ddamhegion, Ecclus. xiii. 25.

B 2

VOL

II.

1

To us, that have taken upon us this puinful la- | A labouring-man, Un yn byw.with ei waith a'i bour of abridging, I ni, y rhai a gymmerasom orchwyl. arnom y diafael llin hon i dalfyrru, Mac. A labouring-beast, Anifail gwaith, ysgrubl. ii. 26. I hare lost my labour (i. e. laboured A labouring for an office, Swydd-ymgais. in vain] Ni chefais ond y drafael am fy Láboursome. See Laborious. mhoen; neu, Mi a laturiais yn ofer. It is Lábyrinth, s. [a place full of intricate windings worth labour, Fe a dâl ei (am ei) wneuthur. and turnings, a maze] Lle bach-dröawg, neu My labour will be well bestowed, Buddiol â llawer o fach-droion ynddo, anodd dyfod fydd fy mhoen: neu, Ni bydd fy llafur yn allan o hono; dyrysle, dyrysdy, dyrys-adail : ofer.

rhodwydd dyrys-fachog mewn gardd, dyrysHard labour, Trym-waith, caled-waith.

lwyn: Met. astrusi, dyrysni, dyryswch, an| Labour, or travail, s. [of a woman in child- ialwch.

birth] Gwewyr (gloeson) esgor; esgor, es- Lac, s. (a sort of red gum, or gummy substance, gorfa, trafael. She had hard labour, Bu imported from the East Indies] Math ar gwm, galed arni wrth esgor, Gen. xxxv. 16.

neu sylwedd gludiog, a drosglwyddir o'r India A lover of labour, Un poengar (llafurgar.) Ddwyreiniol ; gwn lac. To labour, v. a. (take pains, toil] Llafurio, Lace, s. [the plaited string of a woman's stavs]

1 Esdr. iv. 22. poeni, ymboeni, cymmeryd Llinyn-we, llinyn cyfrodedd, llinyn pleth poen, Doeth. ix. 10. gweithio, Ecclus. xl. (crwm bleth,) pleth-linyn, llinyn (pwynt) 18. trafaelu: trafferthu, ymdrafferthu.

cyrph. To labour (strive, &c.) to do a thing, Ymegnïo, Lace, s. [a web of thread, gold, or silver, curi

ceisio, ymdrechu, ymorchestu. If they ously woven, and used as ornaments in dress] labour not to enter, &c. Os' nid ymegnïant Addurn-we, addurn-bleth, sider, ysnoden (ymdrechant) i fyned i mewn, &c. 2 Esdr. hardd-rwyllog, ymyl-we : amaerwy, dc, rulvii. 14. My reins pain me erery hour, while gò lâs (pl. lasan,) laes (pl. laesau.) GoldI labour to comprehend the way of the most lace, Ysnoden: (addurn-we, sider, amaerwy, High, Fy arennau a’m poenydiant bob awr, &c.) aur. Silver-lace, Ysnoden (addurn-we, wrth geisio dëall ffordd y Goruchaf, Esdr. &c.) arian. V. 34.

Gallóon-lace. See under Galloon. To labour for. See to Endeavour to get; and to Néck-lace, is. Mynygl-dlws, mynygl-dorch ; Aspire to.

mynygl-we. » To labour a thing, (prosecute with great pains, Lace (the string or cord) of a bat, Llinyn

bestow pains upon, &c.) Poeni (ymboeni) (gwasg-rwym) héd neu het. ym mheth neu wrth beth, gwneuthur peth yn To (edge or adorn with) lace, v. a. Rhoi adddra chwyraint, cywreinio.

urn-we (amaerwy) ar ddilledyn, sideru, ysTo labour under a difficully, Bod mewn cyfyng

nodennu; amaerwyo, &c. der (gofyd, trallod, trybestod, &c.),

To (fasten, or draw together, with a] lace, Cau To labour with child, or be in labour, Bod (tynnu ynghyd) á llinyn neu bwynt, llinynna, yngwewyr, (yngloeson) esgor, esgor ar eti- vulgò lasu, laesú. fedd, bod yn esgor, trafaelu, bod ar (yn) ei To luce all over, Gorthôi à siderau (ag ysnoden. thrafael, & griddfan (fel gwraig yn esgor,) nau aur neu arian.) Mic. iv. 10.

To lace (edge) with galloon, Ymylu ag ysnoden Sore labour, Llafur blin, dygn boen, trybes- ffrengig, rhoi ysnoden ffrengig ar ymylau tod.

dilledyn. To labour together, or with one, Cyd-lafurio (ag 9 Tolace, or beat, v.a. Lachio, laivio, rhoi golch

un,) cyd-weithio, cyd-ymeguïo, cyd-ymboeni. To labour in rain, Llafurio (poeni, ymboeni) yn Laced, a. Sideredig; ysnodennedig, a ysnodofer neu mewn oferedd, Jer. xv. 58.

ennwyd, wedi ei ysnodennu, siderog, amaerTo bestow labour upon, Poeni wrth, &c. See wyog, ysnodennog, llinynnedig. under B.

Láce-man, or láce-maker, s. Siderwr, siderydd; Laboured, or wrought with much pains. See ysnodennwr, ysnodennydd; gwehydd siderElaborate.

au neu ysnodennau. A laboured period, Synhwyr-wers gywrein-gron Lace-man, s. (a seller of lace] Siderwr, ysnod

(gywir-gron, gyweir-biopr, gyfr-dlos, gyfr- ennwr, gwerthwr (gwerthydd) siderau neu gaboledig.)

ysnodennau. Not laboured, A'r ni lafuriwyd (phoenwyd) Lácerable, a. (subject, or liable, to be torn or wrtho, a'r ni chywreiniwyd, &c.

rent] Torradwy, orhwygadwy, hydorr, hyLabourer, s. [one that earns a livelihood by rwyg, hawdd ei dorri neu rwygo.

labour] Llafurwr, llafur-was, un yn byw To lacerate, v. a. (tear, or rend] Torri (yn gin. wrth ei lafur (ei waith, ei lafur-waith,) ynion,) rhwygo, cinynio, llarpio. gweithiwr, gweithydd, gorchwyliwr; s clodd- Láchrymal, 'a. ( producing, or containing, tears] iwr; ceibwr, gwynyddiawr.

Dagreuol. The lachrymal gland, Cyhyryn A woman-tábourer, s. Llafur-wraig, gweith- y dagrau. wraig, gorchwyl-wraig.

Lắchrymary, a. [containing tears] Yn cynnwys Féllow-labourer, s. Cyd-weithiwr, cyd-weith- dagrau. f Lachrymary vessels, Llestri

у ydd, cyd-lafuriwr.

dagrau, deigr-lestri. Labouring, part. Yn llafurio, gan (dan) lafur- Laciniated, a. [adorned with fringes or borio, llafurus.

ders] Siderog, amaerwyog. A lábouring, s. Llafuriad, poeniad, ymboeniad, 9 A lacing, or beating, s. Lachiad, leiniad,

cymmeriad poen, gweithiad ; llafur, llatur. golchfa, curfa. waith, ymegnjad, cais, ymröad.

Lack, s. [want, or need] Eisiau, angen.

fa i un.

Lack, or defect, s. Diffyg, gwall.

dodi) llwyth ar, pynnio, rhoi pwn ar, cyfodi To lack, o. a. [want, or need; be without or de- llwyth ar, Gen. xlii. 26. ficient in) Bod mewn eisiau neu angen, bod To lade, v. a. (heave any liquid with a ladle, a ag eisiau neu angen ar un, Salm xxxiv. 10. lade-pail, &c. out of one vessel into another) dwyn eisiau ; bud diffyg (eisiau) peth ar un, Tywallt o'r naill lestr i'r llall, gwallaw, dywlago i. 5. bod lieb beth, bod peth yn eisiau i allaw, gwallofi, gwahennu, gwehynnu; Toer. un. He, that giveth unto the poor, shall not iain (vulgo eirin,) coethi, dygoethi. | You lack, Y neb a roddo i'r tlawd, ni bydd angen may as well bid me lade the sea' with a nutarno, Diar. xxviii. 27. Let thy head luck no shell, Cystal y gellych (yr un peth fyddai i ointment, Na fydded diffyg olew ar dy ben, chwi) beri neu erchi i mi ehedeg i'r awyr. Eccles. ix. 8. What lack. I yet? Beth sydd | Láded, or láden, a. part. Llwythedig, a lwythyn eisiau i mi etto? Mat.ixix. 20., Peradven- wyd, wedi ei lwytho, llwythog, 2 T'im. iii. 6. ture there shall luck fire of the fifty righteous, Sore laden, Tan oreilid. Ond odid bydd pump yn eisiau o'r dêg a den- Heavy laden, Llwythog, Mat. xi. 28. trwmgain cyfiawn, Gen. xviii. 28. He, that lack- lwythog, tan ei drym-lwyth. elh these things, is blind, Yr hwn nid yw.y Lade-pail, 8. Ystwoc gwallaw. rhai hyn ganddo, dall ydyw, 4 Pedr i. 9. it Láding, or burden, s. (of a ship) Llwyth, Act. lacked moisture, Nid oedd iddo wly bwr, Luc xxvii. 10. viii. 6. Neither was there any among them Ládle, s. Lledwad, lled fed, lledffed. I A little that lacked, Nid oedd un anghenus yn eu plith ladlé, Ledwad-lwy, lled watlwy. hwy, Act. iv. 34. Yet lackest thou one thing, Ladles of a mill-wheel, Llwyau (codau) rhód

Y mae un peth etto yn ol i ti, Luc. xviii. 22. melin; To lack to see 'one, Hiraethu am, weled un, Lády, 8. Arglwyddes; pendefiges ; breyres,

chweunycha (dymuno, bod ar un eisiau) barynes. gweled an.

The finest lady in the land, Y decca'n y dyrfa To find tack of, Gweled (profi) diffyg neu eisiau lle del. * peth.

A young lady, Morwyn (merch, geneth, bûn) Lacker, 8. (a sort of varnish) Math ar fernais fonheddig eurlliw, vulgo lacer.

Lady-cow, lady-fly, or lady-bird, s. [a winged To láeker, o. a. Berneisio.

insect so called) Y fuwch gôch gotta. Láckey, or lacquey. See Foot-man (a lacquey, Lady-day. See the Annunciation. &c.] and 'Foot-boy :

Lády's bed-straw. See under B. To lackey, v. r. Bod yn droediog i un; canlyn Lády's hair. See maiden Hair, under H. *on fel troediog.

Ladyship, s. [the title or dignity of a lady) Lácking, a. Ag angen (eisiau), arno, rheidus, Urddas arglwyddes.

anglienus, apglenog, amddifad o: à diffyg Lady's mantle, s. Mantell Fair. arno (ynddo,) rhy fyehan, Lef. xxii. 23. But Lady's thistle, s. Ysgallen (crib) Fair, ysgallen lacking time, they returned, Ond am fod arnynt eisiau amser, hwy a ddychwelasant, Lag, a. (that cometh behind, hindinost, &c.] A 9 Mac, viii. 46.

ddel (a fo'n dyfod) ar ol dan lerciau; dilwr; To be lacking, Bod yn eisiau (yn niffyg, yn ol,) olaf, diweddaf; a erys (a drig) yn nen ar ol.

pallo.' That, which us lacking on your a'r ni ddel ym mlaen : dïog, inusgrell. See part, they have supplied, Eich diffyg chwi hwy Hindermost. a'i cyflawnasant, 1 Cor. xvi, 17.,

To laz, or lag behind, v. n. Aros ar (yn) ol, To be lacking from, f Pallu o fod ar, Lef. ii. 13. Hercian, drogi, hir-drigo, aros yn olaf. Lacking but a little, f Agos, o fewn ychydig, Lágger, s. Llercyn; drogyn.

heb fod ond ychydig yn niffyg neu yn eisiau. A lágging behind, Llercian; godrig. Lacónic, a. (applied to style in writing or Láic, or laical, d. (opposed to ecclesiastic or

speaking, close and pithy like that of the an. clerical, of, or belonging to, the people] Llyg, cient Spartans] Byrr-eiriog, dwys-eiriog; Ilygol, lleyg, ni (a'r ni) bo mab llên, heb iod dwys, byrr, taltyr, cryno."

mewn urddau eglwysig. Laconism, s. (a brief and concise way of writ- Laid, a. part. Gosodedig, a osodwyd, wedi ei

ing or speaking, after the manner of the La- osod, &c. conians, or Spartans of old) Byrr-eiriog. Lain, a. part. A orweddodd. rwydd, dwys-eiriogrwydd; byrr-iaith, byrr- Lains, or faines, 8. [in Masonry, courses of ymadrodd, ymadrodd dwys-gryno. :

stones in a wall] Haenau (rhesi, rhestri) cerLáctuary, s. Llaeth-dý.

rig neu bridd-feini mewn mûr. Lactary. See Lacteal..

Lair, ar laire, s. [the harbour or covert) of a Lactation, s. [the act, or time, of giving suck] deer, &c. Lloches (llechfod, gorweddfa, gor

Rhoddiad, saga: amser dynu (dyfnu, sugno.) weddle) llwdn hýdd, &c. Lácteal, or lácteous, u. (that contains, or Laird, s. (the lord of a manor in the Scottish abounds with, milk, &c.] Llaethog; laeth- dialect) Arglwydd macnor. lyd, gwynn fel llaeth.

Láity, s. (the people, as distinguished from the Lad, s. Herlod, llangc, glaslangc, gwâs ieuangc, clergy) Gwyr llyg, llyg-wŷr, lleygion, y rhai baehgen.

ni bo'nt (nid ydynt) mewn urddau eglwysig. A little lad, Herlottyn, llengcyn, bachgennyn. Laké, 8. (of water) Llynn, llwch; mer-llyn; Ládder, s. [a well known sort of frame, consist. gre-lyn; llynwyn, pwll.

ing of two side-pieces and rounds or stepsj Lake, s. [in Painting, a sort of red colour so
Ysgol, yscol, yscal, graddau dring, lettring, called) Math ar baent portfor-liw.
dringta, esgynfa.

Lamb, (en (pl. wyn.)
To lade, or load, , a.. Llwytho, rhoi (gosod, An ewe-lamb. See under Ewe.

wen.

[ocr errors]
« EelmineJätka »