Page images
PDF
EPUB

SERMONS

PREACHED

IN

OXFORD

1640
Of Conversion, unto God.

SRedemption,&
Of
Justification,

by Christ.
By the Right Reverend James Uber, late

Bisnop of Armagh in Inland.

5 Jorf Erabbis Publilhed by Will Ballz Ministers of the Gospel,

2 Tho: The Who writ them from his mouth, and compared their

Copiestogether. With a Preface concerning the Life of the pious Author, by the Reverend STANLI GOWER sometime Chaplain to the said Bishop. Now Minister in Dorchester,

He being dead yet speaketh. Heb. 11.4.

LONDON, 5 Printed by S. Griffin, for fohn Rothwell at the Fountain in

Cheapside 1660. 06

[ocr errors]

100.q*782:

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Pietate aquè ac Do&trinâ Præcellenti Viro

Henrico Henley de Coleway in Comitatu
Dorcestrensi Armigero,

Harndos 'Eufauorey.

[ocr errors]

Ximium illud quod femper exhibuisti

(vir pientissime) Religionis specimen subsequentes basce conciones fub nomi. minis tui vexillo haud immerito evocavit. Chara adeò Tibimet & cordi funt Sacro, fan&a Dei eloquia, ut quod tenuitas no. stra & faculcatula amanuensis in hâc re præstiterit, nequaquam dubito quin pro fingularituâ & Pietate & humanitate boni consulere digneris. Authorem quod attinet, Panegyrin ille nullatenus noftram defiderat, quippe omnia quæ meditemur Elogia multis parafangis fuperavit. Excelsum adeo & Sanctimoniæ & do&trinæ apicem attigit, ut elaborsta illa es fubfequens Præfatiuncula non immeritò ad cælos ipsum laudibus evexit, & encomiis facris decora

[ocr errors]

(vir Ornatiffime) candidū librorum æ imatorem appellare, qui fingulari & pietate & peritià præditus, de ulu illorum & emolumento;æquo calculo ftatuere didicisti. Sagaci igitur has Tibi dicatas conciones dum introfpicias oculo, faceffant pre. cor & impuri & hæretici illi codices qui indies in lucem gregatim prodeunt, é quorum fatidis myrothecis vitiorum non remedium sed irritamentum, non salubre Alexiplarinacon. fed exitiale toxicum quam p'urimi bauserunt ; Imò faceffant miselli ifti Authores Dæmonis impuri spiritu afflati, utpote qui Reipublicæ & Ecclefiældetrimento fat consuluerunt. Non decetliberorum panem canibus objici, nedum canum offas ficliberis ingeri, ut Cir. cxo quasi fascinati poculo in canes ipsos,in boves,in hircos,in lupostransformarentur. Intereà temporis, tametsi ego (vir colendiffime imperitiæ & tenuitatis meæ probe conscius lum, minimè tamen dubitem quin & Tibi & aliis eximiè piis, congesta hocce in codicillo apprimèarrideant: spirituali: "

bus

[ocr errors][merged small]

conceptus animni Doxor hic admodum, Reverendus & verè Ecclefiafticus accomodavi , tam dilucide trajilir, utque pater nutricius ita pixmansum cibum in 09, & in aures fideliuni verba (ua inferuit, ut merito primas sui Ordinis tenuit, & sublimi suâ e, micuit fphxrà -- veluti inter ignes luna miuores. Non equidem ignoro quæ regę, rent prodeunti huic parùm propitii libello, lubricis scilicet Amanuensium meino: iiis plurima excidiffe, veluti ex pertuso dolio effluxa : nec fane inficias ire aufim. Nihilo tamen seciùs Eft quiddam prodire tenus, fi non detur ultra. Nec adeo mediocrem hunc nostrum existimamus conatum, ut judicium cujusvis ainster dos os præcipitatum non leviter rejiceremus. - Parùm forfis digna tam cruditi Concionatoris authorita. te & eloquentia aliquibus quædam videantur,at illis qui divina fapiunt, valdè confona & gravitati & veritati sacrofan&r Scripturæ reperientur. Luce clariùs par tet quid in causa est, omnes omnium ætatum, omnium ordinum homunciones, tan

tank

« EelmineJätka »