Page images
PDF
EPUB

eorum ab omnibus abfolve vinculis delitorum ut in te semper cum fanctis tuis fine fine lætentur. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

Dieta oratione facerdos aqua benedita afpergat, et deinde incenfet corpus defuncti et tumulum. Poftea intonet antiphonam, Ego fum resurrectio, et dicitur canticum Benedictus : et in fine repetitur antiphona, Ego fum resurrectio et vita, qui credic in me, etiam fi mortuus fuerit, vivet, et omnis qui vivit, et credit in me, non morietur in æternum.

Poftea facerdos dicit, Kyrie eleison. Chrifte eleïson. Kyrie eleison. Pater nofter, &c. Interim corpus afpergit ftans in loco suo.

V. Et ne nos inducas in tentationem,
R. Sed libera nos a malo.
V. A porta inferi.
R. Erue Domine animam ejus.
V. Requiescat in pace.

.
R. Amen.
V. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum fpiritu tuo.

Oremus. Fac quæfumus, Domine, hanc cum servo tuo defuncto (vel famula tua defuncta) misericordiam, ut factorum suorum in poenis non recipiat vicem, qui (vel quæ) tuam in votis tenuit voluntatem; ut ficut hic eum (vel eam) vera fides junxit fidelium turmis, ita illic eum (vel eam) tua miseratio societ angelicis choris. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

V. Re

1. Requiem æternam dona ei Domine. R. Et lux perpetua luceat ei.

Rèquiescat in pace. * R. Amen.

Anima ejus, et animæ omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.

Ri Amen. * Deinde a sepultura defunctorum revertentes di, cant antiphonam, Si iniquitates, &c. cum Psalmo De profundis, &c. et in fine, Requiem æternam, &c. et repetant antiphonam. Si iniquitates observaveris Domine, Domine quis fuftinebit?

[ocr errors][merged small]

SAcerdos fuperpelliceo, et ftola alla indutus, pri

mum aspergit corpus aqua benediéta : deinde dicit.

Antiph. Sit nomen Domini benedictum, cum Pfalmo 112. Laudate pueri Dominum, &c. (ut in Vesperis Dominicæ) Gloria Patri et Filio, &c, Antiph. Sit nomen Domini benedictum: ex hoc nunc et ufque in fæculum.

Poftea dicitur, Kyrie eleison. Chrifte eleison. Kyrie eleison. Pater nofter secreto. Interim corpus afpergit. *. Et ne nos inducas in tentationem. R. Sed libera nos a malo.

Vi Me autem propter innocentiam fufcepifti. * R. Et confirmafti me in conspcctu tuo in æter

num.

[blocks in formation]

1. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus. Omnipotens et mitiffime Deus, qui omnibus parvulis renatis fonte baptismatis, dum migrant a fæculo, sine ullis eorum meritis vitam illico largit ris æternam, ficut animæ hujus parvuli hodie credimus, te feciffe : fac nos, quæsumus Domine, per interceffionem beatæ Mariæ femper Virginis, et omnium Sanctorum tuorum hic purificatis tibi mentibus famulari, et in paradiso cum beatis parvulis perenniter sociari. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

Deinde dicitur antiphona Juvenes et Virgines, cum Pfalmo 148. Laudate Dominum de coelis: laudate eum in excelsis, &c. (ex Laudibus Dominica) Gloria Patri, &c. et repetitur antiphona Juvenes et Virgines, Senes cum Junioribus, laudent nomen Domini. Kyrie eleison, Christe eleïfon. Kyrie eleïson. Pater nofter.

V. Et ne nos inducas in tentationem.
R. Sed libera nos a malo.
V. Sinite parvulos venire ad me.
R. Talium eft enim regnum coelorum.
V. Dominus vobifcum.
R. Et cum fpiritu tuo.'

Oremus. Omnipotens fempiterne Deus, fanctæ puritatis amator, qui animam hujus parvuli ad cælorum regnum hodie misericorditer vocare dignatus es; digneris etiam Domine ita nobifcum misericorditer agere, ut meritis tuæ sanctiffimæ Paflionis, et interceffione beatæ Mariæ femper Virginis, et

omnium

omnium Sanctorum tuorum, in eodem regno nos cum omnibus Sanctis et Electis tuis semper facias congaudere. Qui vivis et regnas, cum Deo Patre, in unitate Spiritus fancti Deus, per omnia fæcula fæculorum. R. Amen.

Deinde facerdos corpus et tumulum aspergat aqua benedi&ta, et incenfet : poftea fepeliatur.

Denique cum a sepultura revertitur ad ecclefiam, dicat canticum trium puerorum, Benedicite omnia opera, &c. cum Gloria Patri, &c. in fine, et antiphona, Benedicite Dominum omnes Electi ejus, agite dies lætitiæ, et confitemini illi.

De Sacramento Matrimonii.

PArochus admonitus de aliquo matrimonio in fua

parochia contrahendo, diligenter inquirat, quales fint qui matrimonium contrahere volunt : an inter cos sit aliquod canonicum impedimentum cognationis vel affinitatis, vel alterius generis; utrum Sponte, liberè, et secundum honestation sacramenti contrahere velint; utrum fint in ætate legitima; et uterque fciat rudimenta fidei, cum ea deinde filios fuos docere teneantur. *s Vages autem, et peregrinos, vel aliter ignotos non facile ad matrimonium admittat : neque item eos qui antea conjugati fuerunt; ut sunt uxores militum, vel captivorum vel aliorum, qui peregrè profeéti, illic obiisse prætenduntur, nifi diligenter de iis omnibus fačta inquisitione, et re ad Episco

H 2

pum

[ocr errors]

pum delata, ab eoque habita ejusmodi matrimonii celebrandi licentia.

Admoneantur conjuges, ut antequam contrahant matrimonium fua peccata diligenter confiteantur ; et ad fanétiffimam Euchariftiam, atque ad Matrimonii facramentum suscipiendum piè accedants, et quomodo in eo rectè et christianè conversari debeant, diligenter inftruantur ex divina feriptura, exemplo Tobiæ et Saræ, verbisque Angeli Raphaelis cas edocentis, quam sanēlè conjuges debeant convivere.

Moneantur.etiam ut ante benedi&tionem facerdotalem in templo suscipiendam (quæ in primis nuptiis, nunquam

deberet omitti) in eadem domo non cohabitent, neque matrimonium consumment, nec etiam fimul maneant, nisi aliquibus propinquis vel aliis præfentibus. Sed hæc benedi&tio in fecundis nuptiis regulariter non conceditur.

Poftremò meminerint parochi, a Dominica prima Adventus usque ad diem Epiphaniæ, et a Feria

quarta Cinerum usque ad Octavam Pafcha incluJovè, folemnitates nuptiarum prohibitas effe: ut nuptias benedicere, sponfam traducere, nuptialia celebrare convivia. Nuptiæ verò qua decet modeftia et honeftate fiant, fančta enim res eft matrimonium fancteque tractandum.

.

Ritus celebrandi Matrimonii. SAcerdos matrimonium celebraturus, publicationi

bus faétis tribus diebus Dominicis aut feftivis, si nullum obftet legitimum impedimentum, in ecclefia

super

[ocr errors]
« EelmineJätka »