Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män, 4. köide

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 198 - Det nederlag, som svenska flottan sedan led. hade kunnat undvikas, om Ehrensvärd, som förutsåg det nya anfallet och vådan deraf, fått fullfölja sin afsigt att, efter den slagna eskaderns flykt, i tid draga sig undan. Men Gustaf III, som stod nära i...
Page 293 - Ghurfurstarne af Sachsen och Brandenburg, samt till Hertigarne af Pommern och Mecklenburg. Blef 1637 Landshöfding öfver Norra och Södra Finland, 1646 Under-Stâthâllare pâ Stockholms SI ölt samt tillika 1648 Krigs-Râd.
Page 200 - ... sig. Af samma grund tillhörde han mera menskligheten än menniskor. Allt hvad som befrämjade upplysning och förbättring var hans föremål; alla, som dertill bidrogo, hans vänner. Han hade afundsmän och...
Page 295 - Till sitt yttre välskapad och ansenlig; till sinnet lugn och ädel. Hans insigter voro vidsträckta och grundliga. I sin ämbetsförvaltning var han rättvis och nitisk, men foglig.
Page 198 - Ehrensvärds plan me<i skärgårdsflottan, såsom ett stöd för landtarméen, skulle verkställas, njöt den yngre den stora tillfredsställelsen att icke endast finna den fullkomligen rättvisad, utan ock att sjelf dertill medverka. Vid de sammanhängande rörelser, som skulle ske till lands och sjös, erbjöd han sig, ehuru högre till befäl, att stå under Meijerfelt, som då anförde arméen.

Bibliographic information