Eesti poliitika ja valitsemine 1991–2011

Front Cover
Tallinn University Press / Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012 - 468 pages

Artiklikogu „Eesti poliitika ja valitsemine 1991–2011“on pühendatud Eesti poliitika ja riigivalitsemise arengule viimase paarikümne aasta jooksul demokraatiale omaste institutsioonide ja toimijate kujunemise, vastastikuse kohanemise ja sobiva tasakaalu otsimise võtmes.

Eesti demokratiseerumist analüüsitakse kogumikus laiemas postkommunistlike riikide arengu kontekstis, vaadeldes muuhulgas Euroopa Liiduga ühinemisprotsessi mõju Eesti poliitikale. Tegemist on interdistsiplinaarse käsitlusega, politoloogia ja avaliku halduse kõrval sisaldab analüüs ka ajalooteaduse ning tuleviku-uuringute perspektiive.

Raamatus näidatakse, et peale demokraatia formaalsete institutsioonide ülesehitamist on kesksed poliitika toimimise probleemid olnud seotud demokraatia kvaliteedi, kodanikuühiskonna toimimise, ühiskonna ja riigi vahekordade ning üleilmastumise mõjudega.

Autorid loodavad, et pakutav ülevaatlik käsitlus aitab kaasa Eesti poliitika seniste saavutuste ja kitsaskohtade sügavamale mõtestamisele, mis on oluline nii avalikus debatis kui poliitika kujundamisel.

 

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Sissejuhatus Raivo Vetik
7
POLIITIKA
19
Avalik haldus Külli Sarapuu
247
Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse suhted
278
Haldusterritoriaalne poliitika Sulev Mäeltsemees
325
Avalik teenistus Tiina RandmaLiiv Külli Sarapuu
356
Majanduspoliitika Rainer Kattel
389
Tulevikustsenaariumid Erik Terk
411
KOKKUVÕTE JA PERSPEKTIIVID
437
Nimeregister
467
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information