Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,

WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,

DIE DAGELYKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEEL KUN-
DIG TEVENS EN VRYMOEDIG

VERHANDELD WORDEN.

Β Ε Ν Ε V Ε Ν S
MENGELWERK,
tot Fraaije Letteren, Konsten en Weetenschappen,

betrekkelyk.

[blocks in formation]
« EelmineJätka »